Konkurs Piękno i Praca / Beauty&Performance

  • Posted on: 25 March 2015
  • By: Poa

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNO I PRACA

 

Podczas CHARCIEGO PIKNIKU 2015 zostanie przeprowadzona konkurencja, która w swym założeniu ma wyłonić najbardziej wszechstronne charty, które wyróżniają się urodą i niespotykanym u innych ras myśliwskich instynktem pogoni.  
Na wystawie, w sobotę 9 maja, podziwiać będziemy eksterierowe piękno zaprezentowanych chartów, a następnie zobaczymy ich predyspozycje użytkowe w coursingu, który odbędzie się w niedzielę 10 maja.
Stosując przedstawioną w tabelach punktację za oceny/lokaty uzyskane na wystawie i miejsca zdobyte w biegach coursingowych wybrane zostaną najbardziej wszechstronne psy (w każdej rasie i płci), które otrzymają tytuł:

ZWYCIĘZCA KONKURSU PIĘKNO I PRACA

Pies, który uzyska największą liczbę punktów (w przypadku równej liczby punktów o zwycięstwie decyduje wynik z coursingu) otrzyma:

Puchar WÓJTA GMINY JABŁONNA
dla najbardziej wszechstronnego psa CHARCIEGO PIKNIKU 2015.

Aby być sklasyfikowanym w punktacji generalnej, której uwieńczeniem będzie Puchar Wójta, psy muszą wystąpić na wystawie w klasach: młodzieży, pośredniej, otwartej, championów, użytkowej oraz w coursingu w stawce minimum 6 psów (w płci lub mix zgodnie z Międzynarodowym Regulaminem Torowych i Terenowych Wyścigów Chartów FCI). W pozostałych stawkach psy będą punktowane, zostaną uhonorowane w rasach, jednak nie biorą udziału w klasyfikacji generalnej konkursu.
            
ZASADY PRZELICZANIA PUNKTÓW:

WYSTAWA
Lokaty w klasach: młodzieży, pośredniej, otwartej, championów, użytkowej. W przypadku uzyskania BOB / JBOB  nie sumuje się punktów za BOB / JBOB i V1 CWC / Zwycięzca Młodzieży.

LOKATA BOB JBOB V1
CWC/Zw.Mł
V1 dosk/exc V2 dosk/exc V3 dosk/exc V4 dosk/exc dalsze lokaty dosk/exc dalsze lokaty bdb/vg

 

PUNKTY 10 9 8 7 6 5 4 2 1

 

COURSING
Stawka minimum 6 psów w stawce (w płci lub mix). W pozostałych stawkach psy będą punktowane, zostaną uhonorowane w rasach, jednak nie biorą udziału w klasyfikacji generalnej konkursu.

NA STARCIE

6 psów

punktacja

5 psów

punktacja

4 psy

punktacja

3 psy

punktacja

2 psy

punktacja

LOKATA

 

1 lokata 7 5 4 3 2
2 lokata 6 4 3 2 1
3 lokata 5 3 2 1  
4 lokata 4 2 1    
5 lokata 3 1      
6 lokata 2        
dalsze lokaty 1        

UWAGA: W przypadku stawki mix na coursingu tytuł otrzyma tylko jeden przedstawiciel rasy, który zgromadzi najwięcej punktów łącznie za wystawę i coursing.


BEAUTY AND PERFORMANCE COMPETITION

REGULATIONS

At the SIGHTHOUND PICNIC 2015 will be held a competition aiming at rewarding the most versatile sighthounds, which combine beautiful exterior with a chase instinct, uncommon for other hunting breeds.

At the show, on May 9, we will admire the beauty of various sighthound breeds, and then, on Sunday, May 10, we will observe their utility features on the coursing field.

Points given according to the placements at the show and coursing will indicate the most versatile dogs (in each breed and sex), that will be awarded the title

 

THE  WINNER  OF

BEAUTY AND PERFORMANCE COMPETITION

The dog with the highest number of points (in case of equal number of points, coursing result will prevail) will be awarded with:

THE JABŁONNA MAYOR`S CUP

for the most versatile dog of SIGHTHOUND PICNIC 2015

 

In order to be placed in the general classification and compete for the Mayor’s Cup, a dog has to be entered to the show (in junior, intermediate, open, champion or working class) and to the coursing, with the minimum number of six entries (per sex or breed, according to FCI Regulations for International Sighthound Races and Lure Coursing Events). In case of fewer entries per breed, dogs will be given points and awarded in their breeds, but will not be taken into account in the general classification.

           

POINTS FOR THE SHOW

Placements in the following classes: junior, intermediate, open, champion, working. If a dog wins BOB /JBOB, points for BOB/JBOB and V1CAC/V1JCAC will not sum up. If a dog wins JBOB and BOB, only the points for BOB are given.

 

 

PLACEMENT

BOB

JBOB

V1 CAC/

JCAC

V1

exc

V2

exc

V3

exc

V4

exc

further placement /exc

further placement

/vg

POINTS

10

9

8

7

6

5

4

3

1

 

COURSING

Minimum 6 entries per breed (in sex or mixed). In case of fewer entries per breed, dogs will be given points and awarded in their breeds, but will not be taken into account in the general classification.

 

ENTRIES

6 dogs

points

5 dogs

points

4 dogs

points

3 dogs

points

2 dogs

points

PLACEMENT

1st place

7

5

4

3

2

2nd place

6

4

3

2

1

3rd place

5

3

2

1

 

4th place

4

2

1

 

 

5th place

3

1

 

 

 

6th place

2

 

 

 

 

further places

1

 

 

 

 

 

NOTE: In case of a mixed sex entry at the coursing, the title will be given only to one dog with the highest number of points for the show and the coursing.