Coursing 1-2.10.2016

  • Posted on: 5 September 2016
  • By: Poa
Szczegółowe informacje
 
COURSING CACIL/CCWC/V4CUP
PUCHAR MAZOWSZA – MEMORIAŁ ANDRZEJA POBUDKOWSKIEGO
1-2.10.2016

ZWIĄZEK KYNOLOGICZNY W POLSCE ODDZIAŁ
W WARSZAWIE (Sekcja Charta i Charta Wyścigowego) zaprasza 01-02.10.2016 na:

MIĘDZYNARODOWY COURSING CACIL/CCWC/ V4CUP
PUCHAR MAZOWSZA - „MEMORIAŁ ANDRZEJA POBUDKOWSKIEGO”

Miejsce zawodów: Kąck k/Warszawy, 05-462 Wiązowna, gmina Wiązowna, powiat otwocki, województwo mazowieckie

współrzędne GPS 52°11'14.9"N 21°22'34.6"E

01.10.2016 – sobota - X Grupa FCI (poza sloughi, whippetami i charcikami włoskimi), V Grupa FCI (sekcja 7)
02.10.2016 – niedziela - whippety i charciki włoskie

Rozpoczęcie zawodów: w oba dni o godz. 10:00

Rejestracja psów i kontrola weterynaryjna: w oba dni od 8:00 do 9:30

Opłaty:
- pierwszy pies 100,- zł, (25,- €); drugi i kolejny pies tego samego właściciela 90,- zł (20,- €);
- charty polskie - 50,-zł (15,- €);
- opłata za bieg licencyjny 75,- zł (20,- €);
- opłata za bieg pokazowy 50,- zł (15,- €);
- biegi pożegnalne bez udziału w zawodach za darmo;
- reklama w katalogu – 100,- zł (25,- €).

Opłaty za zgłoszenia (również za biegi licencyjne) wyłącznie przelewem na konto lub w kasie Oddziału:
ING Bank Śląski, 74 1050 1025 1000 0023 0027 0143
Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Warszawie, 03-802 Warszawa, ul. Lubelska 5/7
z dopiskiem: opłata za coursing lub opłata za bieg licencyjny 01.-02.10.2016

Termin nadsyłania zgłoszeń: 23.09.2016, godzina 24.00 (wyłącznie za pośrednictwem strony wyscigi.zkwp.pl/formularz_zgloszenia/19 )

Sędziowie:

PETER GRIMM (Niemcy)
BERND RHAMS (Niemcy)
SERGEI MOLEV (Rosja)

Teren: naturalna łąka

Podłoże: trawiaste

Dystans:
ok. 700 m dla whippetów i charcików włoskich
ok. 800 m dla pozostałych ras

Komisarze: Andrzej Zembowicz, Jolanta Gruber

e-mail organizatora: chartwawa@gmail.com
strona www organizatora: www.charty.waw.pl/
===================================================================

WARSAW BRANCH OF POLISH KENNEL CLUB (SIGHTHOUND AND RACING SIGTHOUND SECTION) kindly invites you on 1st & 2nd October 2016 to

INTERNATIONAL LURE COURSING CACIL/CCWC/V4CUP
MASOVIA CUP – “ANDRZEJ POBUDKOWSKI MEMORIAL”

Venue: Kąck (near Warsaw), 05-462 Wiązowna,
GPS 52°11'14.9"N 21°22'34.6"E

01.10.2016 – Saturday- 10. FCI group (without sloughi, whippets and Italian Greyhounds), 5. FCI group
02.10.2016 – Sunday – whippets and Italian Greyhounds

Dogs admission and veterinary check: both days from 8.00 to 9.30
Beginning of the competition: both days at 10.00

Entry fees:
- first dog 100,- PLN, (25,- €); second and further ones of the same owner 90,- PLN (20,- €);
- Polish Greyhounds - 50,-PLN (15,- €);
- license run 75,- PLN (20,- €);
- advertisement in the catalogue– 100,- PLN (25,- €).

Payments for runs (including license runs) via bank transfer
ING Bank Śląski, BIC INGBPLPW 74 1050 1025 1000 0023 0027 0143
Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Warszawie, 03-802 Warszawa, ul. Lubelska 5/7
Transfer description: opłata za coursing (payment for coursing) or opłata za bieg licencyjny (payment for license run) 01.-02.10.2016

Entry deadline: 23.09.2016, 24.00 (only via wyscigi.zkwp.pl/formularz_zgloszenia/19 )

Judges:

PETER GRIMM (Germany)
BERND RHAMS (Germany)
SERGEI MOLEV (Russia)

Terrain: natural meadow

Surface: grass

Distance:
ca.700 m for whippets and Italian Greyhounds
ca.800 m for other breeds

Coursing directors: Andrzej Zembowicz, Jolanta Gruber

e-mail: chartwawa@gmail.com

==================================================================

ПОЛЬСКИЙ КИНОЛОГИЧЕСКИЙ СОЮЗ ОТДЕЛ ВАРШАВА (СЕКЦИЯ БОРЗЫХ)
приглашает 01-02 октября 2016 на

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУРСИНГ CACIL/CACL/ V4CUP

КУБОК МАЗОВИИ – „МЕМОРИАЛ АНДЖЕЯ ПОБУДКОВСКОГО”

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ : Kąck недалеко Варшавы, код 05-462 Wiązowna, Польша

Координаты GPS 52°11'14.9"N 21°22’34.6”E

1 октября – собаки борзых пород (кроме cлюги, уиппетов и левреток) и V группы FCI
2 октября – уиппеты и левретки

РЕГИСТРАЦИЯ СОБАК И ВЕТЕРИНАРНЫЙ КОНТРОЛЬ : оба дня с 8:00 –до 9:30

НАЧАЛО СОСТЯЗАНИЙ : оба дня в 10:00

ОПЛАТЫ:
первая собака - 100,- PLN (25,- €)
вторая собака того же хозяина - 90,- PLN (20,- €)
польские борзые - 50,- PLN (15,- €)
лицензионные забеги - 75,- PLN (20,- €)
рекламы в каталоге - 100,- PLN (25,- €)

Оплата за заявки банковским переводом или во время регистрации
ING Bank Śląski, BIC INGBPLPW 74 1050 1025 1000 0023 0027 0143
Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Warszawie, 03-802 Warszawa, ul. Lubelska 5/7
(coursing 1-2.10.2016 + порода и имя собаки)

ЗАПИСЬ ЗАЯВОК ЗАКРЫВАЕТСЯ 23.09.2016 в 24:00 ( заявки исключительно через сайт: wyscigi.zkwp.pl/formularz_zgloszenia/19 )

Судейская коллегия
ПЕТЕР ГРИММ (Германия)
БЕРНД РАМС (Германия)
СЕРГЕЙ Ю. МОЛЕВ (Россия)

ПОЛЕ КУРСИНГА: натуральный луг без препятствий
ПОВЕРХНОСТЬ : трава

ДИСТАНЦИЯ: ок. 800 м для больших пород
ок. 700 м для уиппетов и левреток

РУКОВОДИТЕЛЬ БЕГОВ: Анджей Зембович, Ёланта Грубер

e-mail: chartwawa@gmail.com