MIĘDZYNARODOWE TERENOWE WYŚCIGI CHARTÓW "GRAND PRIX WARSZAWY" 27-28.05.2017

  • Posted on: 24 May 2017
  • By: Małgorzata D.

MIĘDZYNARODOWE TERENOWE WYŚCIGI CHARTÓW - INTERNATIONAL LURE COURSING
GRAND PRIX WARSZAWY /WARSAW GRAND PRIX
CACIL / CCWC / PP

Organizator / Organizer:
ZKWP ODDZIAŁ WARSZAWA / POLISH KENNEL CLUB, WARSAW BRANCH

Miejscezawodów / Place of the competition:
KĄCK ( k.Warszawy), 05-462 Wiązowna, gmina Wiązowna, woj. mazowieckie,
Współrzędne / Coordinates GPS 52°11'14.9"N 21°22'34.6"E

e-mail: chartwawa@gmail.com
webpage: www.charty.waw.pl/
Facebooku: www.facebook.com/ChartyWarszawa/

Data zawodów / Date of the competition:
*27.05.2017 - Sobota/Saturday
10. grupa FCI (poza whippetami i charcikami włoskimi) oraz 5. grupa FCI ( sekcja 7)
10. FCI group (without whippets and Italian Greyhounds) and 5. FCI group (Section 7)
*28.05.2017 - Niedziela / Sunday
Whippety i charciki włoskie / whippets and Italian Greyhounds

Rozpoczęcie zawodów / Beginning of the competition:
Godz.10:00 w oba dni / both days at 10.00

Rejestracja psów i kontrola weterynaryjna / Dogs admission and veterinary check:
8:00 do 9:30 w oba dni / both days from 8.00 to 9.30

Termin nadsyłania zgłoszeń / Entry deadline:
21.05.2017, godz. 24.00 (wyłącznie za pośrednictwem / only via) http://wyscigi.zkwp.pl/kalendarz_imprez

Sędziowie / Judges:
*THORSTEN BERGERWEISS (DE)
*GUSTAAF GILLEMOT (BE)
*MAŁGORZATA SZMURŁO (PL)

Sędzia rezerwowy / Reserve Judge:
TADEUSZ  MICHAŁOWSKI  (PL)

Komisarze coursingu / Lure Coursing Director:
ANDRZEJ ZEMBOWICZ
JOLANTA GRUBER
e-mail: chartwawa@gmail.com

Opłaty / Payments
* pierwszy pies / first dog 100,- zł, (25,- €)
* drugi i kolejny pies tego samego właściciela/second and furtherones of the same owner 90,- zł (20,- €)
* charty polskie / Polish Greyhounds - 50,-zł (15,- €)
* opłata za bieg licencyjny / license run 75,-zł (20,- €)
* opłata za bieg pokazowy / show run 50,- zł (15,- €)
* biegi pożegnalne bez udziału w zawodach za darmo / farewell race without participating in the competition – free of charge
* reklama w katalogu/advertisement in the catalogue – 100,- zł (25,- €)

Opłaty za zgłoszenia / Payments for runs
(również za biegi licencyjne) wyłącznie przelewem na konto Oddziału /(including license runs) via bank transfer:

ING Bank Śląski, 74 1050 1025 1000 0023 0027 0143
Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Warszawie, 03-802 Warszawa, ul. Lubelska 5/7

Z dopiskiem: opłata za coursing lub opłata za bieg licencyjny 27-28.05.2017
Transfer description: opłata za coursing (payment for coursing) or opłata za bieg licencyjny (payment for license run) 27-28.05.2017

Istnieje możliwość opłacenia gotówką za zawody w kasie u organizatora w dniu zawodów tylko dla gości z zagranicy /There is a possibility of making a payment in cash in competition organizer’s cash register during the day of competition for guests from abroad.

Teren / Terrain
naturalna łąka, płaska /natural meadow, flat

Naciąg / The lure
przynęta ciągnięta po ziemi i po rolkach / dragged on the grass, turning blocks

Podłoże / Surface
trawiaste / grass

Dystans / Distance
ok. 700 m dla whippetów I charcików włoskich / for whippets and Italian Greyhounds
ok. 800 m dla pozostałych ras / for other breeds

Nagrody / Prizes
I-VI miejsce – nagrody, puchary, rozety
Cups and other prizes for placements 1-6

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród / Results and awards announcement
Przewidywany termin godz.17:00- 18:00

Lekarz weterynarii / Veterinary check
IZABELA RUPIŃSKA, tel. +48 606 482 555
Najbliższa lecznica weterynaryjna / The nearest veterinary clinic
POLIWET, Wiązowna, ul. Boryszewska 2, tel.+48 227890123

Uwagi / Notes
Zgodnie z obowiązującym od 01.01.2017r. MIĘDZYNARODOWYM REGULAMINEM TOROWYCH
I TERENOWYCH WYŚCIGÓW CHARTÓW FCI wprowadzono m.in zmiany:
* charciki włoskie muszą biegać podczas zawodów w kagańcach
* obowiązujące kolory czapraków: czerwony i biały bez nadruków
* wnioski (CACIL) są przyznawane, gdy wraz ze zgłoszeniem na zawody załączono dowód uzyskania przez psa oceny przynajmniej “bardzo dobrej” w klasie dorosłej (pośrednia, otwarta, championów, użytkowa) na wystawie rangi CACIB

According to FCI Regulations for International Sighthound Races and Lure Coursing Events valid from 01.01.2017 essential changes introduced are:
- Italian Greyhounds are obliged to run in muzzles
- dogs can run in red/white jackets without any texts, signs or patterns on them
- CACIL certificates are awarded to a dog when together with the registration for the event proof of a rating of at least "Very good", acquired in an adult class at a CACIB show is provided.

Odpowiedzialność / Responsibilitydisclaimer
Ani organizator, ani osoby funkcyjne nie odpowiadają za wypadki psów, ich właścicieli oraz osób funkcyjnych. Zwolnienie od odpowiedzialności obejmuje również przypadki ucieczki psów. Właściciel psa nie odpowiada za to, gdy jego pies w czasie wyścigu na torze lub w czasie coursingu spowoduje zranienie innego psa. W innych przypadkach właściciel w pełni odpowiada za szkody spowodowane przez jego psa.
Neither the organizer, nor the officials are responsible for injuries incurred by the dog owners, the dogs or the officials. Likewise, they accept no responsibility in case of escaped dogs. The owner of a dog is not responsible if his dog injures another dog during a race or course. In all other cases the dog owner has the full responsibility for the dog.