MIĘDZYNARODOWY COURSING PUCHAR MAZOWSZA - MEMORIAŁ ANDRZEJA POBUDKOWSKIEGO

  • Posted on: 23 September 2017
  • By: Małgorzata D.

ZWIĄZEK KYNOLOGICZNY W POLSCE ODDZIAŁ WARSZAWA (SEKCJA CHARTA I CHARTA WYŚCIGOWEGO)zaprasza 30.09.2017 i 01.10.2017 na
MIĘDZYNARODOWE TERENOWE WYŚCIGI CHARTÓW - PUCHAR MAZOWSZA – MEMORIAŁ ANDRZEJA POBUDKOWSKIEGO CACIL / CCWC / V4CUP/PP

WARSAW BRANCH OF POLISH KENNEL CLUB (SIGHTHOUND AND RACING SIGTHOUND SECTION) kindly invites you on 30 September & 1st October 2017 to
INTERNATIONAL LURE COURSING - MASOVIA CUP – ANDRZEJ POBUDKOWSKI MEMORIAL CACIL / CACT / V4CUP/PP(Polish Cup)

Organizator / Organizer:
ZKWP ODDZIAŁ WARSZAWA / POLISH KENNEL CLUB, WARSAW BRANCH

Miejsce zawodów / Place of the competition:
KĄCK ( k.Warszawy), 05-462 Wiązowna, gmina Wiązowna, woj. mazowieckie,
Współrzędne / Coordinates GPS 52°11'14.9"N 21°22'34.6"E

UWAGA / ATTENTION !!!!
ZMIANA MIEJSCA COURSINGU
CHANGE OF THE COURSING VENUE

Miejsce zawodów / Place of the competition:
Klub Wiejski Wilczeniec, Łomianki, ul. Kościelna Droga 10
Współrzędne / Coordinates GPS
52°21'21.7"N 20°53'16.9"E

e-mail: chartwawa@gmail.com
webpage: www.charty.waw.pl/
Facebooku: www.facebook.com/ChartyWarszawa/

Data zawodów / Date of the competition:
- 30.09.2017 - sobota/Saturday
- 01.10.2017- niedziela / Sunday (tylko whippety i charciki włoskie /only whippets and Italian Sighthounds)

Rozpoczęcie zawodów / Beginning of the competition:
godz.10:00 w oba dni / both days at 10.00

Rejestracja psów i kontrola weterynaryjna / Dogs admission and veterinary check:
godz. 8:00 do 9:30 w oba dni / both days from 8.00 to 9.30

Termin nadsyłania zgłoszeń / Entry deadline:
24.09.2017, godz. 24.00 (wyłącznie za pośrednictwem / only via) http://wyscigi.zkwp.pl/kalendarz_imprez

Sędziowie / Judges:
- JUDIT SZANKA (H)
- BARBARA FISCHER (D)

Komisarze coursingu / Lure Coursing Directors:
- MAŁGORZATA DOWNAROWICZ
- KAROLINA GÓRECKA
e-mail: chartwawa@gmail.com

Opłaty / Payments
* pierwszy pies / first dog 100,- zł, (25,- €)
* drugi i kolejny pies tego samego właściciela/second and further ones of the same owner 90,- zł (20,- €)
* charty polskie / Polish Greyhounds - 50,-zł (15,- €)
* opłata za bieg licencyjny / license run 75,-zł (20,- €)
* opłata za bieg pokazowy / show run 50,- zł (15,- €)
* biegi pożegnalne bez udziału w zawodach za darmo / farewell race without participating in the competition – free of charge
* reklama w katalogu/advertisement in the catalogue – 100,- zł (25,- €)

Opłaty za zgłoszenia / Payments for runs
(również za biegi licencyjne) wyłącznie przelewem na konto Oddziału /(including license runs) via bank transfer:
ING Bank Śląski, 74 1050 1025 1000 0023 0027 0143
Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Warszawie, 03-802 Warszawa, ul. Lubelska 5/7
Z dopiskiem: opłata za coursing lub opłata za bieg licencyjny 30.09-01.10.2017
Transfer description: opłata za coursing (payment for coursing) or opłata za bieg licencyjny (payment for license run) 30.09-01.10..2017
Istnieje możliwość opłacenia gotówką za zawody w kasie u organizatora w dniu zawodów tylko dla gości z zagranicy /There is a possibility of making a payment in cash in competition organizer’s cash register during the day of competition for guests from abroad.

Teren / Terrain
naturalna łąka, płaska /natural meadow, flat

Naciąg / The lure
przynęta ciągnięta po ziemi i po rolkach / dragged on the grass, turning blocks

Podłoże / Surface
trawiaste / grass

Dystans / Distance
ok. 700 m dla wszystkich ras / for all breeds

Nagrody / Prizes
I-VI miejsce – nagrody, puchary, rozety
Cups and other prizes for placements 1-6

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród / Results and awards announcement
Przewidywany termin godz.17:00- 18:00

Lekarz weterynarii / Veterinary check
IZABELA RUPIŃSKA, tel. +48 606 482 555
Najbliższa lecznica weterynaryjna / The nearest veterinary clinic
POLIWET, Wiązowna, ul. Boryszewska 2, tel.+48 227890123

Uwagi / Notes
Zgodnie z obowiązującym od 01.01.2017r. MIĘDZYNARODOWYM REGULAMINEM TOROWYCH
I TERENOWYCH WYŚCIGÓW CHARTÓW FCI wprowadzono m.in zmiany:
* wnioski (CACIL) są przyznawane, gdy wraz ze zgłoszeniem na zawody załączono dowód uzyskania przez psa oceny przynajmniej “bardzo dobrej” w klasie dorosłej (pośrednia, otwarta, championów, użytkowa) na wystawie rangi CACIB

According to FCI Regulations for International Sighthound Races and Lure Coursing Events valid from 01.01.2017 essential changes introduced are:
- CACIL certificates are awarded to a dog when together with the registration for the event proof of a rating of at least "Very good", acquired in an adult class at a CACIB show is provided.

Odpowiedzialność / Responsibilitydisclaimer
Ani organizator, ani osoby funkcyjne nie odpowiadają za wypadki psów, ich właścicieli oraz osób funkcyjnych. Zwolnienie od odpowiedzialności obejmuje również przypadki ucieczki psów. Właściciel psa nie odpowiada za to, gdy jego pies w czasie wyścigu na torze lub w czasie coursingu spowoduje zranienie innego psa. W innych przypadkach właściciel w pełni odpowiada za szkody spowodowane przez jego psa.
Neither the organizer, nor the officials are responsible for injuries incurred by the dog owners, the dogs or the officials. Likewise, they accept no responsibility in case of escaped dogs. The owner of a dog is not responsible if his dog injures another dog during a race or course. In all other cases the dog owner has the full responsibility for the dog.

EDIT:
Szanowni Państwo,
zmuszeni jesteśmy przenieść nasz coursing Puchar Mazowsza – Memoriał Andrzeja Pobudkowskiego z Kącka do Klubu Wiejskiego Wilczeniec w Łomiankach, ul. Kościelna Droga 10
http://www.wilczeniec.pl/
https://www.facebook.com/Wilczeniec
Współrzędne GPS
52°21'21.7"N 20°53'16.9"E

Przyczyny tej decyzji są następujące:
1/ w niewielkiej odległości od Kącka (ok. 3 - 5 km w linii prostej) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Otwocku wyznaczył granicę terenu zagrożonego wścieklizną, a w odpowiedzi na nasze pytanie dotyczące przeprowadzenia coursingu nie zabronił wprawdzie zorganizowania zawodów, jednak odwołał się do wyobraźni organizatora w kwestii możliwości przedostania się psów do strefy zagrożonej;
2/ długotrwałe deszcze spowodowały , że łąka w Kącku stoi pod wodą i przygotowanie jej do zawodów stoi pod znakiem zapytania .
Noclegów można szukać w miejscowości Łomianki i okolice (m.in. Dziekanów, Kiełpin, Palmiry), Nowy Dwór Mazowiecki (ok.20 km) oraz Warszawa-Bielany, Warszawa-Młociny. Nie ma możliwości rezerwacji noclegu w Wilczeńcu.

Dear Competitors,
We had to move our LC competition Mazovia Cup Andrzej Pobudkowski Memorial from Kąck to Klub Wiejski Wilczeniec in Łomianki, Kościelna Droga Street 10
http://www.wilczeniec.pl/
https://www.facebook.com/Wilczeniec
Coordinates GPS
52°21'21.7"N 20°53'16.9"E
Due to:
1. Rabis threat in a close distance from Kąck (3-5km).
2. Rain in the last couple of weeks flooded the meadow in Kąck and preparation of the terrain for the competition might be impossible.
Accommodation should be found in Łomianki and nearby (Dziekanów, Kiełpin, Palmiry), Nowy Dwór Mazowiecki (20km), Warszawa-Bielany, Warszawa-Młociny. Klub Wiejski Wilczeniec doesn’t offer any hotel rooms.